Alaskafoton

Här är några foton från Naturforums tidigare resor till Alaska-Yukon.
Foto: Karin Eriksson.